Temeljna strokovna usposabljanja

Kazalo

Temeljni učni programi za gasilsko mladino

Pionir I

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 6 let
Trajanje programa: minimalno 11 ur (7 ur teoretičnih predavanj in 4 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju

Pionir II

Čin pionir
Pionir

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 9 let in ima opravljen tečaj za pionirja I
Trajanje programa: minimalno 11 ur (8 ur teoretičnih predavanj in 3 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin pionir

Mladinec I

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 12 let in ima čin pionir
Trajanje programa: minimalno 14 ur (9 ur teoretičnih predavanj in 5 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju

Mladinec II

Mladinec

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 14 let in ima opravljen tečaj za mladinca I
Trajanje programa: minimalno 13 ur (9 ur teoretičnih predavanj in 4 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin mladinec

Temeljni učni programi za gasilce

Gasilec pripravnik

Gasilec pripravnik

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 16 let
Trajanje programa: 34 ur (29 ur teoretičnih predavanj in 5 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin gasilca pripravnika
Opombe: Tečaj za gasilca pripravnika se prizna mladincu, ki je dopolnil starost najmanj 16 let in ima vse čine za gasilsko mladino.

Operativni gasilec

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star najmanj 16 let in ima čin gasilca pripravnika
Trajanje programa: 149 ur (57 ur teoretičnih predavanj in 92 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Teoretični del pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin gasilca

Gasilec

Pogoji za čin: Tečaj za operativnega gasilca.

Gasilec I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu gasilec, oziroma najmanj 1 leto v činu gasilec in opravljen en tečaj za specialnosti.

Gasilec II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu gasilec I. stopnje, oziroma najmanj 3 leta v činu gasilec I. stopnje in opravljen en tečaj za specialnosti.

Višji gasilec

Oznaka: VG
Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za čin gasilca.
Trajanje programa: 92 ur (47 ur teoretičnih predavanj in 45 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Teoretični del pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela ter 100% udeležba praktičnega usposabljanja.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin višjega gasilca

Višji gasilec

Pogoji za čin: Tečaj za višjega gasilca.

Višji gasilec I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu višji gasilec, oziroma najmanj 3 leta v činu višji gasilec in opravljen en tečaj za specialnosti.

Višji gasilec II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu višji gasilec I. stopnje.

Nižji gasilski častnik

Oznaka: NGČ
Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:

 • najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za višjega gasilca in najmanj IV. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 8 let od zaključnega izpita za višjega gasilca.

Trajanje programa: 113 ur (69 ur teoretičnih predavanj in 44 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Teoretični del pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno, zaključni izpit (seminarska naloga)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela, 90% udeležba praktičnega usposabljanja ter uspešno opravljen zaključni izpit.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin nižjega gasilskega častnika

Nižji gasilski častnik

Pogoji za čin: Tečaj za nižjega gasilskega častnika.

Nižji gasilski častnik I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu nižji gasilski častnik, oziroma najmanj 3 leta v činu nižji gasilski častnik in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.

Nižji gasilski častnik II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu nižjega gasilskega častnika I. stopnje, oziroma najmanj 2 leti v činu nižjega gasilskega častnika I. stopnje in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.

Gasilski častnik

Oznaka:
Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:

 • najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika in najmanj V. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 5 let aktivnega staža od zaključenega izpita za nižjega gasilskega častnika in najmanj IV. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika.

Trajanje programa: 98 ur (63 ur teoretičnih predavanj in 35 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Teoretični del pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno, zaključni izpit (seminarska naloga)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela, 90% udeležba praktičnega usposabljanja ter uspešno opravljen zaključni izpit.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin gasilskega častnika

Gasilski častnik

Pogoji za čin: Tečaj za gasilskega častnika.

Gasilski častnik I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 7 let v činu gasilskega častnika, oziroma najmanj 2 leti v činu gasilskega častnika in tečaj za inštruktorja, oziroma najmanj 2 leti v činu gasilskega častnika in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.

Gasilski častnik II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu gasilskega častnika I. stopnje.

Višji gasilski častnik

Oznaka: VGČ
Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:

 • opravljen izpit za gasilskega častnika in najmanj 3 leta aktivnega staža kot poveljnik ali namestnik poveljnika v funkciji in najmanj V. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika in najmanj VII. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 4 leta aktivnega staža od zaključenega izpita za gasilskega častnika in najmanj VI. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika in najmanj V. stopnjo izobrazbe.

Trajanje programa: 79 ur (53 ur teoretičnih predavanj in 26 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Teoretični del pisno ali ustno (ocenjeno z ocenami od 1 do 5), praktični del uspešno oz. neuspešno, zaključni izpit (seminarska naloga)
Pogoj za uspeh: Vsaj 60% udeležba teoretičnih predavanj, uspešno opravljen izpit teoretičnega dela, 90% udeležba praktičnega usposabljanja ter uspešno opravljen zaključni izpit.
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin višjega gasilskega častnika

Višji gasilski častnik

Pogoji za čin: Tečaj za višjega gasilskega častnika.

Višji gasilski častnik I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu višjega gasilskega častnika, oziroma 3 leta v činu višjega gasilskega častnika in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.

Višji gasilski častnik II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu višjega gasilskega častnika I. stopnje.

Višji gasilski častnik organizacijske smeri

Pogoji za čin: Tečaj za gasilskega častnika.

Višji gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu višjega gasilskega častnika organizacijske smeri.

Višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu višjega gasilskega častnika organizacijske smeri I. stopnje.

Visoki gasilski častnik

Oznaka: VKGČ
Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:

 • najmanj 5 let aktivnega staža od zaključnega izpita za višjega gasilskega častnika in najmanj VII. stopnjo izobrazbe.
 • najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za višjega gasilskega častnika in najmanj V. stopnjo izobrazbe.

Trajanje programa: 20 ur (16 ur teoretičnih predavanj in 4 ure praktičnih vaj)
Ocenjevanje: Zaključni izpit (seminarska naloga)
Pogoj za uspeh: Uspešen zagovor seminarske naloge
Pridobitev: Diploma o napredovanju, čin visokega gasilskega častnika

Visoki gasilski častnik

Pogoji za čin: Tečaj za visokega gasilskega častnika.

Visoki gasilski častnik I. st.

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu visokega gasilskega častnika, oziroma 3 leta v činu visokega gasilskega častnika in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.

Visoki gasilski častnik II. st.

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu visokega gasilskega častnika I. stopnje, oziroma 3 leta v činu visokega gasilskega častnika in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.

Visoki gasilski častnik organizacijske smeri

Pogoji za čin: Tečaj za visokega gasilskega častnika.

Visoki gasilski častnik organizacijske smeri I. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu visokega gasilskega častnika organizacijske smeri.

Visoki gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje

Pogoji za čin: Najmanj 5 let v činu visokega gasilskega častnika organizacijske smeri I. stopnje.

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.

Nazaj na vrh