Dopolnilna strokovna usposabljanja

Kazalo

Strojništvo

Strojnik

Strojnik avtolestve

Orodjar

Zaščita dihal

Nosilec izolirnega dihalnega aparata

Skrbnik dihalnih zaščitnih naprav

Gašenje notranjih požarov

Modul A

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca in usposobljenost za nosilca izolirnega dihalnega aparata
Trajanje programa: 18 ur (9 ure teoretičnih predavanj in 9 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Udeležba na teoretičnem in praktičnem usposabljanju in opravljene praktične vaje
Pridobitev: teoretično in praktično znanje za reševanje in gašenje notranjih požarov modula A

Modul B

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca in opravljeno usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A pred vsaj enim koledarskim letom
Trajanje programa: 18 ur (5 ure teoretičnih predavanj in 13 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Udeležba na teoretičnem in praktičnem usposabljanju in opravljene praktične vaje
Pridobitev: teoretično in praktično znanje za reševanje in gašenje notranjih požarov modula B

Modul C

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca in opravljeno usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul B pred vsaj enim koledarskim letom
Trajanje programa: 26 ur (8 ure teoretičnih predavanj in 18 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Udeležba na teoretičnem in praktičnem usposabljanju in opravljene praktične vaje
Pridobitev: teoretično in praktično znanje za reševanje in gašenje notranjih požarov modula C

Tehnično reševanje

Tehnični reševalec

Reševanje z višin in iz globin

Naravne nesreče

Nesreče v prometu

Nevarne snovi

Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca
Trajanje programa: 28 ur (10 ure teoretičnih predavanj in 18 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Pisni in praktični izpit
Pridobitev: znanje in strokovno usposobljenost za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob požarih v naravnem okolju v obsegu

Požari v naravi

Gašenje požarov v naravnem okolju

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca
Trajanje programa: 35 ur (19 ure teoretičnih predavanj in 16 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Pisni in praktični izpit
Pridobitev: znanje in strokovno usposobljenost za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob požarih v naravnem okolju v obsegu

Reševanje na vodi in iz vode

Reševalec na vodi

Vodja čolna

Potapljač I

Potapljač II

Potapljač III

Potapljač IV

Ocenjevanje gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin

Sodnik gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin

Poučevanje

Inštruktor

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin višjega gasilca in najmanj IV. stopnjo izobrazbe
Trajanje programa: 18 ur (16 ure teoretičnih predavanj in 2 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Pisni izpit
Pridobitev: Potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti

Predavatelj

Prva pomoč

Bolničar

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki je star vsaj 15 let
Trajanje programa: 45 ur (17 ure teoretičnih predavanj in 28 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Pisni in praktični izpit
Pridobitev: Naziv bolničar prve pomoči

Informatika v gasilstvu

Informatik

Pogoji za vključitev: Kandidat, ki ima čin gasilca, najmanj IV. stopnjo izobrazbe in osnovno znanje računalništva
Trajanje programa: minimalno 16 ur (4 ure teoretičnih predavanj in 12 ur praktičnega pouka)
Ocenjevanje: Pisno in praktično z vnaprej pripravljenimi nalogami
Pridobitev: Diploma o napredovanju

Vodenje članic

Vodja članic

Vodenje mladine

Mentor mladine

Mentor mladine I

Preventiva

Preventivec

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.

Nazaj na vrh